Felvételi eljárás és a beiratkozás a középiskolákba és a köznevelési Hídprogramba 2018/2019

 

Határidők

Feladatok

2018. 10. 20.

 

 

2018. 10. 31.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében.

Az általános iskola tájékoztatja a felvételi eljárás rendjéről a nyolcadik osztályos tanulóknak.

2018. 11. 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervező középfokú intézmények jegyzékét.

2018. 12. 07.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül vizsgát szervező intézménybe.

2018. 12. 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

2019. 01. 19.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2019. 01. 19.

10.00 óra

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos jelentkezők számára a középfokú intézményekben.

2019. 01. 24.

14.00 óra

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 8. évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2019. 02. 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott iskolába.

2019. 02. 21-03. 14.

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2019. 03. 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. 03. 25.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban

beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot

ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

2019. 04. 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2019. 06. 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint

az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben az Nkt. 14. §

(2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a

Köznevelési Hídprogramba.

 


KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS

A 2018/2019. tanévi ETIKA, hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató leendő első osztályos és jelenlegi tanulóink szülei részére:

Tájékoztató nap: 2018. március 9. 14.00 óra

Helye: ebédlő

A leendő első osztályosok a beiratkozáskor nyilatkoznak az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgy választásról.

A többi évfolyamon, a korábban tett nyilatkozatok módosítására 2018. május 20-ig van lehetőség.

Eljárásrend-Nyilatkozat-Tájékoztató


KÖZÉPISKOLAI HONLAPOK ELÉRHETŐSÉGE:

lista


TÁJÉKOZTATÓ TANKÖNYVEKRŐL A 2017/2018 TANÉVRE:

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

tankönyvlista


BEIRATKOZÁS A 2017/2018. TANÉVRE

Hirdetmény


KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS

A 2017/2018. tanévi ETIKA, hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató leendő első osztályos és jelenlegi tanulóink szülei részére:

Tájékoztató nap: 2017. március 9. 15.00 óra

Helye: új épület I/8. tanterem

A leendő első osztályosok a beiratkozáskor nyilatkoznak az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgy választásról.

A többi évfolyamon, a korábban tett nyilatkozatok módosítására 2017. május 20-ig van lehetőség.

Hit- és erkölcstan oktatás

Nyilatkozat minta

Tájékoztató adatkezelésről


középfokú felvételi eljárás


BEIRATKOZÁS

 

   Tájékoztatás 2017/2018. tanévre 1. osztályba jelentkezők számára

A beiratkozás regisztrációja 2017. április 20. csütörtök: 8.00- 19.00 és 2017. április 21. péntek : 8.00- 19.00

Helye: Debreceni József Attila Általános Iskola  titkársága

A beiratkozásra az alábbi dokumentumokat kell hozni:

-      a gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél) ,

-      a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  

-      a szülő személyazonosítására alkalmas igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-      Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadóak

-      amennyiben szakértői bizottság vizsgálja, annak az iskolába lépéshez szükséges határozatát (véleményét, előértesítését)

-      a gyermek oltási könyve

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2016/2017. tanévben a szülő a gyermeke számára valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy

     az iskola által szervezett etika oktatást igényli.

 


 Körzetbe tartozó utcák listája:
         Debreceni József Attila Általános Iskola 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 63.

 ÁCHIM ANDRÁS UTCA, ÁFONYA UTCA, AGANCS UTCA, AKÁCFA UTCA, AKÁCVIRÁG UTCA, ALMA UTCA, ÁLMOS UTCA,

 ÁRNYAS UTCA, BABARÓZSA UTCA, BÁDOGOS UTCA, BÁDOGOS KÖZ, BAJNOK UTCA, BALATON UTCA, BALOGH MIHÁLY

 UTCA, BARACKOS UTCA, BÁRÁNY UTCA, BASAHALOM UTCA, BASKIR UTCA, BECSKY UTCA, BÉGÁNY UTCA, BEGÓNIA

 UTCA, BÉKÉS UTCA, BÉKÉSCSABA UTCA, BERTA UTCA, BESZTERCEI UTCA, BICZÓKERT UTCA, BIRSALMA UTCA,

 BODZA UTCA, BOLDOGKERT UTCA, BORÓKA UTCA, BOROS UTCA, BORSOVAI UTCA, BORZÁN GÁSPÁR UTCA,

 BŐRALMA UTCA, BUDAI ÉZSAIÁS UTCA 8-44-ig ill. 21-67-ig, BUJDOSÓ UTCA, BULGÁR UTCA, BÚZAVIRÁG UTCA, BÜKK

 UTCA, BÜKKMOGYORÓ UTCA, CIKÓRIA UTCA, CINEGE UTCA, CSÁKÁNY UTCA, CSÁNGÓ UTCA, CSÁRDA ÚT, CSER

 UTCA, CSERESZNYE UTCA, CSERMELY UTCA, CSÍKHAL UTCA, CSIKÓS UTCA, CSIPKÉS UTCA, CSÓKA UTCA, CSÓNAK

 UTCA, CSONGOR UTCA, CSONGRÁD UTCA, CSORDÁS UTCA, CSOROSZLYA UTCA, CSUTORÁS UTCA, CSUVAS UTCA,

 DÁRDA UTCA, DÉZSA UTCA, DOBOZ UTCA, DOBVERŐ UTCA, DOROZSMA UTCA, DUSKÁS FERENC UTCA, EGYLETKERT

 UTCA, EPER UTCA, EPERFA UTCA, EPERJES UTCA, EPRESKERT UTCA, ERDÉLY UTCA, ERDÉSZ UTCA, ESZE TAMÁS

 UTCA, EZÜSTFENYŐ UTCA, EZÜSTNYÁR UTCA, FÁCÁN UTCA, FAGYAL UTCA, FARKAS UTCA, FÁTYOLKA UTCA,

 FÁTYOLVIRÁG UTCA, FEHÉRSZILVA UTCA, FÉSZEK UTCA, FOGOLY UTCA, FOKOS UTCA, FÓLIÁS UTCA, FŐZŐ UTCA,

 FUTRINKA UTCA, FÜLEMÜLE UTCA, FÜRJ UTCA, FÜZIKE UTCA, GALAMB UTCA, GÁZGYÁR UTCA, GÁZVEZETÉK UTCA,

 GÉBICS UTCA, GERBERA UTCA, GERGELY UTCA, GERLE UTCA, GESZTENYE UTCA, GHILÁNYI UTCA, GIZELLA UTCA,

 GOMBVIRÁG UTCA, GYÉKÉNY UTCA, GYOMA UTCA, GYÖMBÉR UTCA, GYÖNGYVESSZŐ UTCA, GYÖRFFY ISTVÁN

 UTCA, GYURGYALAG UTCA, HALÁSZ UTCA, HÁRS UTCA, HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA, HÍD UTCA, HÍNÁR UTCA, HÍNÁR KÖZ,

 HOMOKKERT UTCA, HORDÓ UTCA, HORGÁSZ UTCA, HORVÁTH ÁRPÁD UTCA, HULLÁM UTCA, HUN UTCA, HUNGÁRIA

 UTCA, IGLÓ UTCA, IGRIC UTCA, ILDIKÓ UTCA, INDA UTCA, IVÁN MESTER UTCA, IZABELLA UTCA, JÁSZ UTCA, JEGENYE

 UTCA, JÉGVIRÁG UTCA, JOSTA UTCA, KABAR UTCA, KÁDÁR UTCA, KAKASLÁBFŰ UTCA, KAKTUSZ UTCA, KÁLIZ UTCA,

 KALOTASZEG TÉR, KANÁLIS UTCA, KAPOR UTCA, KARABÉLY UTCA, KARDVIRÁG UTCA, KASKÖTŐ UTCA, KASZA KÖZ,

 KAVICS UTCA, KAZÁR UTCA, KÉKSZILVA UTCA, KEREKES FERENC UTCA, KERTBARÁT UTCA, KEVE UTCA, KIKELET

 UTCA, KIRGIZ UTCA, KISDOBOS UTCA, KISMARJA UTCA, KISS ÁRON UTCA, KISTELEK UTCA, KLAUZÁL GÁBOR UTCA,

 KOMÁROMY UTCA, KONKOLY UTCA, KOPÁNCS UTCA, KOPJA UTCA, KOPPÁNY UTCA, KORCSOLYÁS UTCA, KORMORÁN

 UTCA, KORMOSALMA UTCA, KÓRÓ UTCA, KÖKÖRCSIN UTCA, KÖMÉNY UTCA, KŐRISFA UTCA, KÖRÖMVIRÁG UTCA,

 KÖSZMÉTE UTCA, KULACS UTCA, KUN UTCA, KUVIK UTCA, LADIK UTCA, LÁNDZSA UTCA, LÁZÁR UTCA, LÉGYKAPÓ

 UTCA, LEININGEN UTCA, LENCZ UTCA, LILAAKÁC UTCA, LILIOM UTCA, LOMNIC UTCA, LÓNYAY UTCA, LOVÁSZ UTCA,

 LUCFENYŐ UTCA, MADARÁSZ UTCA, MAGTÁR UTCA, MAGTÁRHÁZ UTCA, MAKÓ UTCA, MÁLNA UTCA, MARGARÉTA

 UTCA, MAROKSZEDŐ UTCA, MATYÓ UTCA, MEDOK UTCA, MELINDA UTCA, MELITH UTCA, MÉNRÓT UTCA, MIKEPÉRCSI

 ÚT, MOGYORÓ UTCA, MONOSTORPÁLYI ÚT, MÓRABÓRA UTCA, MUSKOTÁLY UTCA, NÁDAS UTCA, NÁDIRIGÓ UTCA,

 NAGYDOBOS UTCA, NASPOLYA UTCA, ODÚ UTCA, OLÁH KÁROLY UTCA, OPORTÓ UTCA, OROSHÁZA UTCA, OTELLÓ

 UTCA, ÓVODA UTCA, OZMÁN UTCA, ÖKÖRSZEM UTCA, ÖLYVES UTCA, ÖREG JÁNOS UTCA, ŐZBAK UTCA, ŐZGIDA

 UTCA, PACIKERT UTCA, PÁFRÁNY UTCA, PAJTÁS UTCA, PÁKÁSZ UTCA, PALÓC UTCA, PAPRIKA UTCA, PÁSZTOR UTCA,

 PATAK UTCA, PELYVA UTCA, PETREZSELYEM UTCA, PETÚNIA UTCA, PETUR UTCA, PINCÉS UTCA, POHL FERENC

 UTCA, POROSHÁT UTCA, PORTULÁCSKA UTCA, PÓSALAKY UTCA, POSZÁTA UTCA, POVOLNY FERENC UTCA,

 PÖLTENBERG UTCA, PRÉSHÁZ UTCA, PUTTONY UTCA, PUZDRA UTCA, REKETTYE UTCA, RETEK UTCA, RIBIZLI UTCA,

 RIGÓ UTCA, RIGÓ UTCA, RINGLÓ UTCA, RÓKA UTCA, ROZMARING UTCA, RÖVID UTCA, SALÁTA UTCA, SÁRGA DŰLŐ

 SÁRGARIGÓ UTCA, SARKAD UTCA, SÁS UTCA, SEBES UTCA, SELYEM UTCA, SIKLÓ UTCA, SIMON MESTER UTCA,

 SIRÁLY UTCA, SOLYMÁR UTCA, SOMLYAI UTCA, SŐRÉS UTCA, SÜTŐ UTCA, SZABLYA UTCA, SZABÓ KÁLMÁN UTCA,

 SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA, SZACSVAY IMRE UTCA, SZAJKÓ UTCA, SZALMA UTCA, SZAMÓCA UTCA, SZÁNKÓ UTCA,

 SZAPPANFŰ UTCA, SZÁRCSA UTCA, SZÁVAY GYULA UTCA, SZEGED UTCA, SZÉL UTCA, SZELLŐRÓZSA UTCA, SZÉNA

 TÉR, SZENTES UTCA, SZEPESI UTCA, SZÉRŰ UTCA, SZILÁGYI JÁNOS UTCA, SZILÁGYSÁG UTCA, SZILVA UTCA,

 SZŐREG UTCA, SZÜRET UTCA, TARÁNYI JÓZSEF UTCA, TARLÓ UTCA, TÁROGATÓ UTCA, TARR UTCA, TATÁR UTCA,

 TÁTRA UTCA, TÉGLÁS UTCA, TÉGLÁSKERT UTCA, TÉL UTCA, TERMŐ UTCA, TIBORC UTCA, TINÓDI UTCA, TISZAFA

 UTCA, TORZSÁS UTCA, TÖRKÖLY UTCA, TÖRÖK UTCA, TÖVIS UTCA, TUBARÓZSA UTCA, TULIPÁN UTCA, TURÁN UTCA,

 TUSNÁD UTCA, TUTAJ UTCA, TÚZOK UTCA, TÜDŐS KLÁRA UTCA, TÜNDE UTCA, TÜNDÉRKERT UTCA, TÜNDÉRRÓZSA

 UTCA, TÜRR ISTVÁN UTCA, URAY UTCA, ÚSZÓ UTCA, ÜDEKERT UTCA, VADALMA UTCA, VADASKERT UTCA, VADÁSZ

 UTCA, VADKÖRTE UTCA, VADSZŐLŐ UTCA, VAKOND UTCA, VÁMRAKTÁR UTCA, VÁRAD UTCA, VARSA UTCA, VÉCSEY

 UTCA, VEKER UTCA, VENYIGE UTCA, VÉRTESI ÚT, VESSZŐ UTCA, VIDRA UTCA, VILLÁM UTCA, VUKOVICS SEBŐ UTCA,

 WEKERLE UTCA, WOLAFFKA UTCA, ZELLER UTCA, ZENGŐ UTCA, ZERGE UTCA, ZSOMBÉK UTCA, ZSURLÓ UTCA.


HIT ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS 2015/2016

  részletek


Iskolába hívogató

 A 2015/16-os tanévre jelentkezők figyelmébe!

 Szeretettel várjuk a tanköteles gyerekeket iskolánkba!

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honlapján Hirdetményben tájékoztatja a szülőket.

Iskolánk honlapján is megtalálják a körzetbe tartozó utcák 2014-ben érvényes listáját.

Az esetleges változtatásokat február 28-ig frissíti a Kormányhivatal.

A beiratkozás időpontját a Kormányhivatal teszi közzé legkésőbb 2015. március 28-ig.

A beiratkozás időpontját a Kormányhivatal teszi közzé legkésőbb 2015. március 28-ig.

  részletek itt

Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat!
cím:      Debrecen 4030 Monostorpályi út 63.
honlap:www.djozsefattila.fw.hu
         
 http://intezmenyek.debrecen.hu
e-mail: jozsefattila@iskola.debrecen.hu
           
djozsef_attila@freemail.hu
intézményvezető
: Barabásné Vályi Valéria Katalin
          (tel.:52/535-225, 06-30/462-3286)

 

 

KezdőlapKözérdekű
Hírek, rendezvényekFenntartóKapcsolatokPályázatokKözzétételi listaIskolánkrólBeiskolázásE-NAPLÓÉtkezés
Tantestület
Osztályok
Órarend

Szakkörök
Büszkeségeink
Tablók
Kirándulások
 


 


 

 

 

  

 

 

 

Ez a lap a Debreceni József Attila Általános Iskola tulajdona. Az itt szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alá esnek.