József Attila

 

1905. április 11-én Ferencvárosi munkáscsaládban született.

Nővére, Jolán így emlékezik vissza öccse születésének körülményeire:
„Hatéves voltam, amikor anyánk újból reményteljes állapotban volt. Terhességének vége felé sokat betegeskedett. Papa féltő gonddal vette körül, meg volt győződve róla, hogy most fia születik. A beteg asszony látogatóinak ismételten elmesélte álmát: megjelent neki egy ősz öreg ember, aki elmondta, hogy fia születik. És a fiút nevezze Attilának, mert híres ember lesz belőle.
1905. április 11.-én megszületett a várva várt fiú. Születése majdnem anyánk életébe került:  öt és fél kiló volt, amikor világra jött. Apánk vallása után a görögkeleti templomban Attila névre keresztelték.”

 

Maga a költő 1925-ben így foglalja versbe a hajdani eseményeket:

 ÁPRILIS 11

Reménységnek és tulipánnak
Kicsikis deszka-alkotmányba
1905-ben ígyen
Iktattak be az alkotmányba.

 

A kártyás munkásnak fiúként,
S a szép, ifjú mosó asszonynak,
Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
Fejkendőbe kötözött gondnak.

 

Apja 1908-ban külföldre távozott, édesanyja -Pőcze Borbála- mosásból, takarításból tartotta el három gyermekét. 

ANYÁM

A bögrét két kezébe fogta,
úgy estefelé egy vasárnap
csöndesen elmosolyodott
s ült egy kicsit a félhomályban - -

Kis lábaskában hazahozta
kegyelmeséktől vacsoráját,
lefeküdtünk és eltünődtem,
hogy ők egész fazékkal esznek - -

 

Anyám volt, apró, korán meghalt,
mert a mosónők korán halnak,
a cipeléstől reszket lábuk
és fejük fáj a vasalástól - -

 

S mert hegyvidéknek ott a szennyes!
Idegnyugtató felhőjáték
a gőz s levegőváltozásul
a mosónőnek ott a padlás - -

 

Látom, megáll a vasalóval.
Törékeny termetét a tőke
megtörte, mindíg keskenyebb lett -
gondoljátok meg, proletárok - -

 

A mosástól kicsit meggörnyedt,
én nem tudtam, hogy ifjú asszony,
álmában tiszta kötényt hordott,
a postás olyankor köszönt néki - -

(1931)

 

A mama halálának (1919) tragikus élményétől élete végéig nem tudott szabadulni.

A makói gimnázium diákjaként kezdett verselni.

1922 decemberében megjelenik első önálló verseskötete, a Szépség koldusa, melyhez Juhász Gyula írt előszót, az ifjú szerzőt „Isten kegyelméből való költő”-ként ajánlva az olvasók figyelmébe.

„Emberek, magyarok, íme a költő, aki indul, magasba és mélybe: József Attila, szeressétek és fogjátok pártját neki! Ennek a szegény országnak egyetlen megmaradt és el nem rabolható kincse, kultúrája, és ennek a kultúrának reménységei közül való ez a József Attila, akit nem én, de a múzsa avatott pappá, a szépség és igazság magyar templomában.”

A gimnázium után Szegedre került egyetemre. 1925-ben a Szeged című lapban megjelent Tiszta szívvel című verse, amelynek bizonyos sorai megbotránkoztatták a közvéleményt.

Az egyetem egyik nyelvész professzora, Horger Antal kijelentette: ,,olyan emberre…, ki ilyen verseket ír …,nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését.” (Curriculum vitae)

Ezek után a fiatal költőnek nem volt többé maradása Szegeden, Bécsbe, majd Párizsba ment egyetemre.

1927-ben nagy tervekkel tért haza Magyarországra. Beiratkozott a budapesti egyetem bölcsészkarára (itt is két szemesztert járt végig), sajnos azonban többnyire állástalanul, nehéz anyagi helyzetben élt.

1929-ben megjelent Nincsen apám se anyám című verseskötete, majd 1931-ben a Döntsd a tőkét, ne siránkozz című kötete.

A munkásság sorsával való érzelmi azonosulása mindvégig jellemezte költészetét.

A magány végig kíséri életét, de rövidebb-hosszabb időre társakra lel; Gebe Márta, Vágó Márta, Szántó Judit személyében.

A hazaszeretet minden érzékeny lelkű, a világra és hazája gondjaira is fogékony művész költészetében tükröződik. Ezt igazolják az alábbi sorok is.

 HAZÁM (részlet)

S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad -
édes Hazám, fogadj szivedbe,

hadd legyek hűséges fiad!

Totyogjon, aki buksi medve
láncon - nekem ezt nem szabad!
Költő vagyok - szólj ügyészedre,

ki ne tépje a tollamat!

Adtál földmívest a tengernek,
adj emberséget az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak,

hogy mi ne legyünk német gyarmat.
Hadd írjak szépet, jót - nekem

 

Kezdőlap

IskolánkrólDokumentumok
AktuálisPályázatokÉtkezés
Névadónkról
Információk
TantestületBeiskolázás
Osztályok
Szülőknek

Szakkörök
Pedagógusoknak
Büszkeségeink
Diákcsemege
Ünnepségek
Versenyek
Kirándulások
Tablók
Kirándulások
Kapcsolatok
 

  

 

 

 

 

Ez a lap a Debreceni József Attila Általános Iskola tulajdona. Az itt szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alá esnek.