Könyvtárunk

 Intézményünkben jelenleg 12 000 kötetes állomány és főállású könyvtáros tanár segíti az itt folyó oktató-nevelő munkát. A könyvek mellett folyóiratok, elektronikus dokumentumok és tankönyvek is a diákok s a pedagógusok rendelkezésére állnak. A szabadpolcos kölcsönző helyiségen kívül egy tágas, világos olvasóterem biztosítja az elmélyült kutatómunka, a  kulturált műveltségszerzés lehetőségét. A könyvtári állományban helyet kapnak az igényes szépirodalmi és – többnyire az ifjúságnak szóló- ismeretterjesztő művek, és természetesen a kötelező olvasmányok is.

   A könyvtárhasználati órák minden évfolyamon beépülnek a tanterv anyagába; az alsó tagozatban a magyar irodalom, illetve az olvasás tantárgyhoz kapcsolódnak, felsőben pedig részben az irodalmi, részben az informatikai ismereteket bővítik. A tanulók minden félévben egy tanórán vesznek részt ilyen foglalkozásokon. Ezeken az órákon színes, játékos feladatokat, rejtvényeket oldanak meg a gyerekek; céljuk a könyvtári ismeretek gyors elsajátítása, az olvasás megszerettetése.

  A könyvtári munkához kapcsolódó rendezvények:
1. Jonatán levelezős játék: Ebben a játékban már hatodik tanéve vesznek részt iskolánk tanulói, általában 15-20 diák kapcsolódik be a vetélkedőbe. A játék részvételi díjhoz kötött, ötfordulós, s lényege a következő: a gyerekek minden fordulóban egy izgalmas könyvrészletet kapnak levélben, melyhez kapcsolódóan játékos feladatokat kell megoldaniuk és visszaküldeniük, s a tanév végén értékes ajándékokat kapnak. A játék célja az olvasás népszerűsítése, s a gyerekek számára egyszerre nyújt hasznos és kellemes élményt.

2. A mese szakkör ebben a tanévben indult / előtte két tanéven keresztül könyvbarát szakkörként működött felsős tanulók részvételével/ 3-4. osztályos gyerekek lelkes közreműködésével. A foglalkozásokon a magyar népmesék gazdag tárházából válogatunk, de emellett más népek meséivel is ismerkedünk, sőt olvasunk műmeséket és meseregényeket is.

3. Jonatán Könyvmoly galaxis Akadályverseny: Már három alkalommal rendeztük meg iskolánkban a könyv világnapjához kapcsolódva ezt a játékos vetélkedőt, melyet mindig töretlen lelkesedéssel és izgalommal várnak és játszanak végig a gyerekek. Minden osztály négy fős csapattal nevezhet be a játékba, mely komoly előzetes felkészülést igényel. Egy-egy csapatnak két könyvet kell elolvasnia, s a „bolygókon” ezekhez kapcsolódó játékos feladatokat oldanak meg a gyerekek. Ezek a játékos délutánok nemcsak azért hasznosak, mert észrevétlenül nevelik olvasóvá a tanulókat, hanem nagyon hatékonyak a közösséggé formálásban is.

   A könyvtárunk – tágas és esztétikus jellege miatt- méltó színtere az iskolai és városi szintű vetélkedőinknek, rendezvényeknek.


                     

A könyvtár nyitva tartása:       Hétfő: 10– 15

                                          Kedd: 10- 14

                                          Szerda: 10– 15

                                          Csütörtök: 10- 15

                                          Péntek: 10- 13   


Kezdőlap

IskolánkrólDokumentumok
AktuálisPályázatokÉtkezés
Névadónkról
Információk
TantestületBeiskolázás
Osztályok
Szülőknek

Szakkörök
Pedagógusoknak
Büszkeségeink
Diákcsemege
Ünnepségek
Versenyek
Kirándulások
Tablók
Kirándulások
Kapcsolatok
 

 

 

 

 

 

 

Ez a lap a Debreceni József Attila Általános Iskola tulajdona. Az itt szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alá esnek.