TANÉV RENDJE

-   A tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek)

-   A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

-   A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskola 2019. február 1-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

-   Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni – tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek és a fenntartónak.

-   A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel:

1.            2018. 10. 1-15.

2.            2018. 11.10

3.            2019. 04.13

4.            2019. 04-06.         

5.            2019. 05. 27.

6.            2019. 06.14.

Tanítási szünetek:

-   Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

-   A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

-   A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

-   Az intézmény szülői kérelem alapján gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

-   A  jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az  Nkt. 30.  § (1)  bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.


Szülői értekezletek:
 Alsó tagozat:
2018. január 08. 16.00

2018. április 16. 16.00
 Felső tagozat:

2018. január 08. 16.00

2018. április 16. 16.00
 

A szülői értekezletek után 17.00 órától a szaktanárok
fogadó órát tartanak.


Eseménynaptár


  KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

 

Az iskola alapdokumentumai a titkárságon megtekinthetők

/Alapító okirat, Pedagógiai program, Házirend/

Fogadó órák:

Barabásné Vályi Valéria Katalin intézményvezető:

hétfő 9.00-10.00 óra között, illetve előzetes egyeztetés szerint: tel.:535-225

Szecskő-Szetei Ágnes intézményvezető helyettes:

szerda 14.00- 15.00 óra között, illetve előzetes egyeztetés szerint: tel.:449-030

 

Anderkó Péter: "B" hét szerda 10.00-10.45

Berdóné Deli Zita: "B" hét péntek 8.55-9.40

Bodnár Gáborné: "A" hét hétfő 10.00-10.45

Elek Sándor: "A" hét csütörtök 11.50-12.35

Fékiné Dzsula Ilona: "B" hét szerda 11.50-12.35

Gyulai Katalin: "B" hét kedd 10.55-11.40

Jánosiné Szoboszlai Ágnes: "A" hét szerda 10.00-10.45

Károlyiné Lengyel Edina: "A" hét hétfő 8.55-9.40

Kemecsei Géza: "A" hét hétfő 8.00-8.45

Kovácsné Fodor Ágnes: "A" hét péntek 10.55-11.40

Kovácsné Kiss Krisztina: "A" hét kedd 10.00-10.45

Oláh Miklósné: "A" hétfő 11.50-12.35

Pócsiné Tóth Katalin: "A" hét szerda 11.50-12.35

Takács Ildikó: "A" hét csütörtök 10.55-11.40

Vántus Katalin: "A" hét kedd 10.55-11.40

Vízler Pálné: "B" hét péntek 11.50-12.35

 

Iskolaszék elnöke: Daróczi Sándorné

Intézmény tanács elnöke: Czellér László

József Attila Általános Iskoláért Alapítvány számla száma:

OTP 11738008-20714877

Elnöke: Berdóné Deli Zita tel.: 535-226

 

Diákönkormányzat vezetője: Takács Ildikó

Pszichológus: Vida Tímea hétfő 14.00-15.00 tel.: 535-226

Logopédus: Nagy Józsefné hétfő 11.00-12.00 helye: Ispotály Utcai Óvoda

 /előzetes telefonos egyeztetés:06-30-541-5190/

Utazó gyógypedagógus: Rábai Matild egyeztetés alapján

Iskolaorvos: Dr. Cserepesi Helga páratlan hét kedd: 8.00-14.00

Iskolai védőnő: Törökné Kovács Ottilia páratlan hét kedd: 8.00-16.00 minden péntek: 8.00-16.00

védőnői fogadó óra páratlan hét péntek: 8.00-10.00

 

 

 

KezdőlapKözérdekű
Hírek, rendezvényekFenntartóKapcsolatokPályázatokKözzétételi listaIskolánkrólBeiskolázásE-NAPLÓÉtkezés
Tantestület
Osztályok
Órarend

Szakkörök
Büszkeségeink
Tablók
Kirándulások
 


 


 

 

 

  

 

Ez a lap a Debreceni József Attila Általános Iskola tulajdona. Az itt szereplő írások, képek szerzői jogvédelem alá esnek.