DEBRECENI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA   

 

Iskola elérhetősége:

OM:031079

4030 Debrecen Monostorpályi út 63 Telefon:06-52-535-226

Étkezés igénylése a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülők!

 

A DIM tájékoztató levelét találják 2020/2021. tanévre vonatkozóan

az alábbi linken:

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2020-21

A levélben az igénylés menete van leírva.

A nyomtatványok letölthetők a DIM honlapjáról: www.diminfo.hu vagy itt:

Hozzájáruló nyilatkozat

8. sz. melléklet

9.sz.melléklet

Étkezés szervező: Keczánné Mátrai Hedvig

elérhetősége: keczanne.hedvig@diminfo.hu  mobil: 30/462-9594

Tisztelettel: Barabásné Vályi Valéria Katalin

                    intézményvezető


 

Tisztelt Szülők!

2020. május 21-ig megszületett a döntés a leendő első osztályos gyermekek

felvételéről.

Felhívom azon szülők figyelmét, akiknek leendő elsős gyermekük nem nyert felvételt, hogy fellebbezésüket az alábbi nyomtatványon adhatják be. 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a fellebbezést Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató nevére címezzék és azt az iskolánkba juttassák el 2020. május 29-ig.

A kérelem benyújtásának módjai:

 - e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mail címére: 

titkarsag@jozsef-debrecen.sulinet.hu).

 - postai út (az intézmény postacímére (4030 Debrecen, Monostorpályi út 63.), de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

 - személyesen KIZÁRÓLAG az intézménnyel előzetesen egyeztetett időpontban.

 

Tisztelettel: Barabásné Vályi Valéria Katalin intézményvezető

Dokumentum letölthető: nyomtatvány 


Tájékoztatás általános iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletéről

 

 Tisztelt Szülők!

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhelyű általános

 iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletét Debrecen Megyei Jogú Város

 Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében 2020. július 1. és 2020. augusztus

 19. között biztosítja a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

 Művészeti Iskolában (4032 Debrecen, Bolyai János u. 29.).

 

 Az ezzel kapcsolatos szervező munkával – gyermekfelügyelet, programok,

 foglalkozások megszervezése – Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi

 Intézményét (a továbbiakban: Intézmény) bízta meg. A nyári szünidei

 gyermekfelügyelet igénybevételéről az Intézmény vezetője indokoltság alapján

 dönt. Az Intézmény a jelentkezéssel kapcsolatos visszajelzést és a nyári

 szünidei napközbeni gyermekfelügyelettel kapcsolatos egyéb tájékoztatást a

 kérelemben megadott e-mail címre, ennek hiányában postai úton küldi meg.

 

 Az étkeztetésről – a tanítási időszakhoz hasonlóan – a DIM gondoskodik, a

 gyermek napi háromszori étkezésben részesül. A nyári szünidei napközbeni

 gyermekfelügyelettel egyidejűleg a szociális étkeztetés nem vehető igénybe.

 

 A kérelem kizárólag a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye

 által biztosított nyári szünidei gyermekfelügyelet ellátására vonatkozik.  A

 kérelmet a mellékletekkel együtt a kitöltést követően, elektronikusan a

 nyarinapkozi.debrecen@gmail.com  email címre kell megküldeni. A tárgy

 mezőben kérjük feltüntetni a gyermek nevét.

 

 Itt letöltheti az igénybevételhez szükséges nyomtatványokat. A „Kérelem”

 nyomtatvány a nyári szünidei felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást is

 tartalmazza.

 A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok 2020. május 14-től letölthetők

 lesznek a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye honlapjáról is.  (www.gyervi.hu)

 

Határidő:  2020. év május  22.  

 

A nyári szünetben már nincs lehetőség új jelentkezők fogadására.

Hozzájáruló nyilatkozat

Nyári ügyelet 2020\8. sz.

Nyári ügyelet 2020\kérelem

Nyári ügyelet munkáltatói igazolás

Nyári ügyelet támogató nyilatkozat


ÜGYELETES ÓVODÁK

Tisztelt Szülők!

 

2020. május 04-től /hétfőtől/ 2020. május 29-ig /péntekig/ a következő

intézmények váltják fel a jelenlegi ügyeletes óvodákat:

1.      Lehel Utcai Óvoda                (4032 Debrecen, Lehel u. 18.)

2.      Kuruc Utcai Óvoda               (4028 Debrecen, Kuruc u. 16-42.)

3.      Szabadságtelepi Óvoda         (4034 Debrecen, Faraktár u. 115.)

4.      Margit Téri Óvoda                 (4031 Debrecen, Margit tér 20.)

5.      Ispotály Utcai Óvoda            (4025 Debrecen, Ispotály u. 12.)

6.      Gönczy Pál Utcai Óvoda       (4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.)

7.      Ifjúság Utcai Óvoda              (4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.)

8.      Áchim András Utcai Óvoda  (4030 Debrecen, Áchim András u. 20-22.)

Továbbra is lehetőség van óvodás és iskolás korú gyermekek és tanulók

számára - ügyeleti ellátáson kívül is - étkezést igényelni, melyet szintén a

saját intézményen keresztül kérhet a szülő.

A Mesekert Óvoda Dombostanyai telephelye, valamint a Vénkerti Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főzőkonyhája ügyelet nélkül átvételi pont

marad, ott csak ételosztás történik egyszer használatos edényben történő

elvitellel.

Az étkezési díj az érvényben lévő normatív kedvezmények figyelembevételével

kerül meghatározásra. A kedvezményben nem részesülőknek a térítési díj

változatlanul az érvényben lévő normaáron történik, a befizetés csak

bankkártyával lehetséges az online szülői felületen.

Élelmezésszervező neve: Répási Ramóna

Élelmezésszervező telefonszáma: 06 30 933 2003

Kijelölt óvoda: Áchim utcai Óvoda 4032 Debrecen Áchim u. 20-22.


 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


 BEIRATKOZÁS

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer               e- Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a                         https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 Köszönjük, hogy az óvodákban leadott Jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola  KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

 A beiratkozás szakaszai:

 A beiratkozás két szakaszban történik:

 1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

·         nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

·      állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját az alábbi internetes oldalakon találhatja meg: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

http://kk.gov.hu/hirek-debreceni (KÖZLEMÉNY)

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/altalanos-iskolai-kepzessel-kapcsolatos-informaciok

Továbbá minden a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) fenntartásában működő intézmény honlapján elérhető az intézmény saját felvételi körzetének jegyzéke. (ide kattintva elérheti intézményünk felvételi körzetét: http://www.djozsefattila.fw.hu/elsos.htm)

 2)      A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·      olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

·      a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

·         A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·         A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·         Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·         Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 * Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére!

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 * Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 28. és 2020. május 15. közötti időszakban naponta van lehetőség minden munkanapon az alábbi beosztás szerint:

Hétfő – kedd: 8-16 óráig

Szerda – csütörtök: 10-18 óráig

Péntek: 9-15 óráig

A személyes ügyintézéshez előzetesen kérjenek időpontot telefonon a +36-30-4623286, illetve a +52-449-030 telefonszámokon, vagy e-mail-ben a titkarsag@jozsef-debrecen.sulinet.hu email címen!

A személyes ügyintézés csak az egyeztetett időpontban lehetséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tájékoztatjuk, hogy az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntését a beiratkozás I. szakaszában érintett intézményekben 2020. április 25-27. között, a beiratkozás II. szakaszában érintett intézményekben pedig 2020. május 16-21. között hozza meg, s egyúttal ugyanezekben az időintervallumokban kerül sor az Ön értesítésére is.  

Körzetbe tartozó utcák listája:
  Debreceni József Attila Általános Iskola 4030 Debrecen, Monostorpályi u.63.

ÁCHIM ANDRÁS UTCA, ÁFONYA UTCA, AGANCS UTCA, AKÁCFA UTCA, AKÁCVIRÁG UTCA, ALIG UTCA, ALMA UTCA, ALMAVIRÁG UTCA, ÁLMOS UTCA, APRÓ UTCA, ARANYCSERJE UTCA, ÁRNYAS UTCA, BABARÓZSA UTCA, BÁDOGOS KÖZ, BÁDOGOS UTCA, BAJNOK UTCA, BALATON UTCA, BALOGH MIHÁLY UTCA, BALOGSEMJÉN UTCA, BARACKOS UTCA, BÁRÁNY UTCA, BASAHALOM UTCA, BASKIR UTCA, BAZSARÓZSA UTCA, BECSKY UTCA, BÉGÁNY UTCA, BEGÓNIA UTCA, BÉKÉS UTCA, BÉKÉSCSABA UTCA, BERTA UTCA, BESENYŐ UTCA, BESZTERCEI UTCA, BICZÓKERT UTCA, BIRSALMA UTCA, BODZA UTCA, BOLDOGKERT UTCA, BORÓKA UTCA,BORONA UTCA, BOROS UTCA, BORSOVAI UTCA, BORZÁN GÁSPÁR UTCA, BŐRALMA UTCA, BUDAI ÉZSAIÁS UTCA páratlan oldal 19-től 67-ig, BUDAI ÉZSAIÁS UTCA páros oldal 8-tól 44-ig, BUJDOSÓ UTCA, BULGÁR UTCA, BÚZAVIRÁG UTCA, BÜKK UTCA, BÜKKMOGYORÓ UTCA, CIKÓRIA UTCA, CINEGE UTCA, CSÁKÁNY UTCA, CSÁNGÓ UTCA, CSÁRDA ÚT,CSER UTCA, CSERESZNYE UTCA, CSERFA UTCA, CSERMELY UTCA, CSÍKHAL UTCA, CSIKÓS UTCA, CSIPKÉS UTCA, Csizma utca, CSÓKA UTCA, CSÓNAK UTCA, CSONGOR UTCA, CSONGRÁD UTCA, CSORDÁS UTCA, CSOROSZLYA UTCA, CSUTORÁS UTCA, CSUVAS UTCA, DÁRDA UTCA, DÉZSA UTCA,DIÓTÖRŐ UTCA, DOBOZ UTCA, DOBVERŐ UTCA, DOROZSMA UTCA, DUSKÁS FERENC UTCA,ECETFA UTCA, ÉGER UTCA, EGYED MESTER UTCA, EGYLETKERT UTCA, EPER UTCA, EPERFA UTCA,EPERJES UTCA, EPRESKERT UTCA, ERDÉLY UTCA, ERDÉSZ UTCA, ERDŐALJA UTCA, ERDŐSPUSZTA UTCA, ESZE TAMÁS UTCA, EZÜSTFENYŐ UTCA, EZÜSTNYÁR UTCA, EZÜSTSIRÁLY UTCA, FÁCÁN UTCA,FAGYAL UTCA, FAISKOLA UTCA, FANYŰVŐ UTCA, FARKAS UTCA, FÁTYOLKA UTCA, FÁTYOLVIRÁG UTCA, FAVÁGÓ UTCA, FEHÉRSZILVA UTCA, FENYŐMAG UTCA, FÉSZEK UTCA, FOGOLY KÖZ, FOGOLY UTCA, FOKOS UTCA, FÓLIÁS UTCA, FŐZŐ UTCA, FUTRINKA UTCA, FÜLEMÜLE UTCA, FÜLESBAGOLY UTCA, FÜRJ UTCA, FÜZIKE UTCA, GALAMB UTCA, GÁZGYÁR UTCA, GÁZVEZETÉK UTCA, GÉBICS UTCA,GERBERA UTCA, GERGELY UTCA, GERLE UTCA, GESZTENYE UTCA, GHILÁNYI UTCA, GIZELLA UTCA,GOMBVIRÁG UTCA,GRÁNÁTALMA UTCA,GYÉKÉNY UTCA, GYERTYÁN UTCA,GYOMA UTCA,GYÖMBÉR UTCA,GYÖNGYVESSZŐ UTCA,GYÖRFFY ISTVÁN UTCA,GYURGYALAG UTCA,HALÁSZ UTCA,HÁRS UTCA,HEGYI MIHÁLYNÉ UTCA,HÍD KÖZ,HÍD UTCA,HÍNÁR KÖZ,HÍNÁR UTCA,HIÚZ UTCA,HOMOKKERT UTCA,HÓPEHELY KÖZ,HÓPEHELY UTCA,HORDÓ UTCA,HORGÁSZ UTCA,HORVÁTH ÁRPÁD UTCA,HULLÁM UTCA,HUN UTCA,HUNGÁRIA UTCA,IGLÓ UTCA,IGRIC UTCA,ILDIKÓ UTCA,INDA UTCA,IVÁN MESTER UTCA,IZABELLA UTCA,JÁSZ UTCA,JEGENYE UTCA,JÉGVIRÁG KÖZ,JÉGVIRÁG UTCA,JOSTA UTCA,JUPITER UTCA,KABAR UTCA,KÁDÁR UTCA,KAKASLÁBFŰ UTCA,KAKTUSZ UTCA,KÁLIZ UTCA,KALOCSA UTCA,KALOTASZEG TÉR,KANÁLIS UTCA,KAPÁS UTCA,KAPOR UTCA,KARABÉLY UTCA,KARDVIRÁG UTCA,KASKÖTŐ UTCA,KASZA KÖZ,KAVICS UTCA,KAZÁR UTCA,KÉKSZILVA UTCA,KEREKES FERENC UTCA,KERTBARÁT UTCA,KERTSÉG UTCA,KEVE UTCA,KIKELET UTCA,KIRGIZ UTCA,KISDOBOS UTCA,KISMARJA UTCA,KISS ÁRON UTCA,KISTELEK UTCA,KLAUZÁL GÁBOR UTCA,KOMÁROMY UTCA,KONDOROSIÉR ÚT,KONKOLY UTCA,KOPÁNCS UTCA,KOPJA UTCA,KOPPÁNY UTCA,KORCSOLYÁS UTCAKORMORÁN UTCA,KORMOSALMA UTCA,KÓRÓ UTCA,KÖKÖRCSIN UTCA,KÖMÉNY UTCA,KŐRISFA UTCA,KÖRÖMVIRÁG UTCA,KÖSZMÉTE UTCA,KULACS UTCA,KUN UTCA,KUVIK UTCA,KUVIK ZUG,KÜLSŐ MONOSTORPÁLYI ÚT,LABDARÓZSA UTCA,LADIK UTCA,LÁNDZSA UTCA,LAPPANTYÚ UTCA,LÁZÁR UTCA,LEGÉNYRÓZSA UTCA,LÉGYKAPÓ UTCA,LEININGEN UTCA,LENCZ UTCA,LILAAKÁC KÖZ,LILAAKÁC UTCA,LILIOM UTCA,LOMNIC UTCA,LÓNYAY UTCA,LOVÁSZ UTCA,LUCFENYŐ UTCA,MACSKABAGOLY UTCA,,ADARÁSZ UTCA,MAGTÁR UTCA,MAGTÁRHÁZ UTCA,MAKÓ UTCA,MÁLNA UTCA,MARGARÉTA UTCA,MAROKSZEDŐ UTCA,MATYÓ UTCA,MÉCSVIRÁG UTCA,MEDOK UTCA,MELINDA UTCA,MELITH UTCAMÉNRÓT UTCA,MENYHAL UTCA,MERKÚR UTCA,MÉSZÁROS GERGELY UTCA,MEZŐSÉG UTCA,MIHÁLY UTCA,MIKEPÉRCSI ÚT,MOGYORÓ UTCA,MONOSTORPÁLYI ÚT,MÓRABÓRA UTCA,MUSKOTÁLY UTCA,NÁDAS UTCA,NÁDIRIGÓ UTCA,NAGYDOBOS UTCA,NAPHAL UTCA,NASPOLYA UTCA,ODÚ UTCA,OLÁH KÁROLY UTCA,OPORTÓ UTCA,OROSHÁZA UTCA,OTELLÓ UTCA,ÓVODA UTCA,OZMÁN UTCA,ÖKÖRSZEM UTCA,ÖLYVES UTCA,ÖREG JÁNOS UTCA,ŐSZAPÓ UTCA,ŐZBAK UTCA,ŐZGIDA UTCA,PACIKERT UTCA,PÁFRÁNY UTCA,PAJTÁS UTCA,PÁKÁSZ UTCA,PALÓC UTCA,PAPRIKA UTCA,PÁSZTOR UTCA,PATAK UTCA,PELIKÁN UTCA,PELYVA UTCA,PETREZSELYEM UTCA,PETÚNIA UTCA,PETUR UTCA,PINCÉS UTCA,POHL FERENC UTCA,POROSHÁT UTCA,PORTULÁCSKA UTCA,PÓSALAKY UTCA,POSZÁTA UTCA,POVOLNY FERENC UTCA,PÖLTENBERG UTCA,PRÉSHÁZ UTCA,PUTTONY UTCA,PUZDRA UTCA,REKETTYE UTCA,REPÜLŐTÉRI ÚT,RETEK UTCA,RÉTISAS UTCA,RIBIZLI UTCA,RIGÓ UTCA,RINGLÓ UTCA,RÓKA UTCA,ROZMARING UTCA,RÖVID UTCA,SAJTÁR UTCA,SALÁTA UTCA,SÁRGA DŰLŐ,SÁRGA ÚT,SÁRGARIGÓ UTCA,SARKAD UTCA,SÁS UTCA,SÁSTAVI UTCA,SEBES UTCA,SEBES ZUG,SELYEM UTCA,SELYEMAKÁC UTCA,SIKLÓ KÖZ,SIKLÓ UTCA,SIMON MESTER UTCA,SIRÁLY UTCA,SOLYMÁR UTCA,SOMLYAI UTCA,SŐRÉS UTCA,SÜTŐ UTCA,SZABLYA UTCA,SZABÓ KÁLMÁN UTCA,SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA,SZACSVAY IMRE UTCA,SZAJKÓ UTCA,SZALMA UTCA,SZAMÓCA UTCA,SZÁNKÓ UTCA,SZÁNTÓ UTCA,SZAPPANFŰ UTCA,SZÁRCSA UTCA,SZÁRCSÁSÉR UTCA,SZATKE FERENC UTCA,SZÁVAY GYULA UTCA,SZEGED UTCA,SZÉL UTCA,SZELLŐRÓZSA UTCA,SZÉLMALOM UTCA,SZÉNA TÉR,SZENTES UTCA,SZÉPERDŐ UTCA,SZEPESI UTCA,SZÉRŰ UTCA,SZILÁGYI JÁNOS UTCA,SZILÁGYSÁG KÖZ,SZILÁGYSÁG UTCA,SZILVA UTCA,SZŐLŐPRÉS UTCA,SZŐREG UTCA,SZÜRET UTCA,TARÁNYI JÓZSEF UTCA,TARLÓ UTCA,TÁROGATÓ UTCA,TARR UTCA,TATÁR UTCA,TÁTRA UTCA,TÉGLÁS UTCA,TÉGLÁSKERT UTCA,TÉL UTCA,TERMŐ UTCA,TIBORC UTCA,TINÓDI UTCA,TISZAFA UTCA,TOBOZ UTCA,TORZSÁS UTCA,TÖRKÖLY UTCA,TÖRÖK UTCA,TÖVIS UTCA,TŐZEGÁFONYA UTCA,TUBARÓZSA UTCA,TULIPÁN UTCA,TURÁN UTCA,TUSNÁD UTCA,TUTAJ UTCA,TÚZOK UTCA,TÜDŐS KLÁRA UTCA,TÜNDE UTCA,TÜNDÉRKERT UTCA,TÜNDÉRRÓZSA UTCA,TÜRR ISTVÁN UTCA,UGOCSA UTCA,URAY UTCA,ÚSZÓ UTCA,ÜDEKERT UTCA,VADALMA UTCA,VADASKERT UTCA,VADÁSZ UTCA,,VADCSERESZNYE UTCA,VADKÖRTE KÖZ,VADKÖRTE UTCA,VADMÁLNA UTCA,VADREGÉNYES UTCA,VADRÓZSA UTCA,VADSZEDER UTCA,VADSZŐLŐ UTCA,VAKOND UTCA,VÁMRAKTÁR KÖZ,VÁMRAKTÁR UTCA,VÁRAD UTCA,VARSA UTCA,VÉCSEY UTCA,VEKER UTCA,VÉNUSZ UTCA,VENYIGE UTCA,VÉRTESI ÚT,VESSZŐ UTCA,VETŐ KÖZ,VETŐ UTCA,VIDRA UTCA,VILLÁM UTCA,VÍZHORDÓ UTCA,VIZSLA UTCA,VÖCSÖK UTCA,VUKOVICS SEBŐ UTCA,WEKERLE UTCA,WOLAFFKA UTCA,ZELLER UTCA,ZENGŐ UTCA,ZERGE UTCA,ZSOMBÉK UTCA,ZSURLÓ UTCA


Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel az étkezést igénylő óvodás és iskolás gyermekek szülei részére lehetőséget biztosítunk az ebéd egyszer használatos edényben történő elvitelére az alább felsorolt ügyeletes óvodák elkülönített területén (udvar, vagy előtér) hétköznapokon 11 és12 óra között.

A rendelés a saját iskola/óvoda élelmezésszervezőjénél/óvodatitkáránál telefonon történik. Előre maximum egy heti rendelést lehet leadni!

Minden nap 9:30-ig lehet megrendelni, illetve lemondani a következő napi étkezést.

A tanév közben érvényes étkezési térítési díjak, illetve kedvezmények lesznek érvényben.

A térítési díj befizetésére csak bankkártyás fizetési móddal lesz lehetőség a www.diminfo.hu weboldalon található szülői felületen keresztül adott hónap 1-10-ig.

 

 

                                                                      Hajnal János

                                                   Debreceni Intézményműködtető Központ

                                                                        igazgatója

       Tájékoztató


Kedves Szülők és Gyerekek!

Először is nyomatékosan felhívom a figyelmeteket arra, hogy ez az időszak nem tanítási szünet, tanulnotok kell! Maradjatok otthon és az egymással való találkozásokat is kerüljétek!!

A feladataitokat 2 helyen találjátok majd: az osztály facebook-csoportjaiban vagy a Kréta rendszer üzenetek fülén.  A Kréta-rendszerhez tájékoztatót kaptok holnapig, jelenleg a facebook-csoportokat keressétek! Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy ezek a csoportok KZÁRÓLAG a tananyag közlésére szolgálnak! Privát üzeneteket ne itt közöljetek egymással! Üzeneteket minden hétköznap 8-16 óra között közlünk és fogadunk! 16 óra után és hétvégén ne küldj üzenetet!

Segítségeteket kérjük abban, hogy az osztály minden tanulójához hogyan tudnánk eljuttatni a feladatokat! Vegyétek fel egymást a csoportba!

A következő szabályok vonatkoznak rátok:

1.       Minden nap 8-10 óra között lépj be a csoportba, és tájékozódj a feladatokról!

2.       Minden héten megkapjátok a feladatokat minden tantárgyból egy hétre! Minden titeket tanító pedagógus utasításokat fog adni a saját tantárgyából, azokat kell az útmutatás szerint végrehajtani!

További tájékoztatást a csoportban kaptok!

A tanév sikeres teljesítésének feltétele a kijelölt tananyag megismerése, a feladatok megoldása, az online oktatásban való aktív részvétel. 


 Kedves Szülők!

 

Az információk átadását lehetővé tevő Kréta informatikai felületen szeretnénk meggyorsítani, ezért kérjük, használja a Kréta Naplót!

Ezt segítjük az alábbi leírással.

   

A Kréta szülői elérhetősége lépésenként:

 

 1. Nyissuk meg az iskolánk honlapját!

 

http://www.djozsefattila.fw.hu/

  

 2. Kattintson a jobb oldalon található Kréta képre!

 

  3.  Kattintson a pirossal bekarikázott „Gondviselői hozzáférés igénylése” szövegre!

 

 4. Töltse ki a megjelenő felületet!

Figyeljen a kis és nagy betűk helyes használatára, és a pontos adatokra! Pipálja ki az adatvédelmi tájékoztatót, és hogy „nem robot”!

 

5. Nyomja meg a „hozzáférés igénylése” gombot!

6. Az intézmény e-mailt kap az Ön igényéről, melyet jóváhagy, ha jók az adatok.

Ekkor Ön kap egy értesítést a saját e-mailjére a belépéshez használatos „Felhasználói névről, és jelszóról”

Azzal lépjen be először!

Ha PLAY áruházból tölti le a programot, a telefonon az alábbi képet kell látnia! Ha másként néz ki, akkor az Önnek szóló üzeneteinket nem kapja meg! Eltér a Kréta ellenőrző és a Kréta napló!!!!

 

Ha akarja, ekkor megváltoztathatja a jelszót, de kérem, jegyezze meg!

Ha elfelejti, az egész folyamatot újra kell kezdeni.

További kérdéseivel forduljon hozzánk!

Kommunikációs email cím, ahová kérdéseikkel fordulhatnak a KRÉTA rendszerbe belépési probléma esetén: djozsef_attila@freemail.hu

Köszönöm együttműködését!

 József Attila Ált. Isk. adminisztráció


Kedves Szülők!

Iskolai pszichológus tájékoztató

email: iskolapszicho.vida@gmail.com


Kedves Szülők!

 

  

Kérem, hogy az intézményen belüli szervezési feladatok elvégzéséig legyenek türelemmel, a digitális oktatás indítását illetően.

Az osztályfőnökök üzenni fognak Önöknek erről KRÉTA üzenőfal/üzenetek az iskola honlapján (djozsefattila.fw.hu) az iskola hivatalos Facebook profilján. (Debreceni József Attila Általános Iskola), valamint az osztályok csoportjaiban. Az iskola épületébe nem lehet bejönni, az ügyintézés szünetel.

Kérjük azokat a szülőket, akik még nem igényeltek KRÉTA gondviselői hozzáférést, melyet az iskola honlápjáról tudnak elérni!

 

 

Megértésüket köszönöm!

 

                                                             Barabásné Vályi Valéria Katalin

                                                                         intézményvezető


Kedves Debreceni József Attila Iskolás közösség!

 

2020-03-13-án, 21.15 órakor az Operatív Törzs határozata alapján Orbán Viktor miniszterelnök úr akciótervet tett közzé (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol). Ez egy új  helyzetet teremtett. Ennek értelmében az alábbi forgatókönyvet kell követnünk:

 

2020-03-16-ával kezdődően a későbbiekben meghatározott időpontig a következők lépnek életbe.

 

A diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még folyamatban van.

 

További tájékoztatásig nincs teendő.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a kormányzati honlapokon (https://koronavirus.gov.hu; https://www.nnk.gov.hu/), az intézményi honlapon (http://www.djozsefattila.fw.hu), a hivatalos intézményi Facebook profilon (a profil címét későbbiekben küldjük meg) és a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak. Az aktuális információkat/ tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az iskola közösség tagjaival. Kérjük, hogy a megfelelő tájékozottság érdekében, mindenki naponta többször ellenőrizze az információk aktualitását.

 

Ügyeleti telefonszámunk: 06-30-462-3286

 

 

Az iskola közösség tagjainak megértését, segítségét előre is köszönjük! 

 

Tisztelettel:

 

Barabásné Vályi Valéria Katalin

 


Tájékoztatás szülők részére

Tisztelt  Szülők/Gondviselők!
 

A Klebelsberg Központ az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai közoktatási intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:
-          A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiéniás szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)
-          Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a 
https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
-          Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (
https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor minden esetben értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
-          Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
o   konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
o   a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
o   amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.
 
A Klebelsberg Központ folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, folyamatosan kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mint az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.
 


KARATE

A debreceni Justitia Fuji- Yama SE kezdő tagfelvételt hirdet!

Kezdő edzés:

Idő: kedd, csütörtök 17.30-18.30

Hely: 4030 Debrecen Monostorpályi út 63 /Debreceni József Attila Általános Iskola

Edző: Ökrösi Attila Sensei 3. Dan

Telefon:+36 20 442 0757

E-mail: justitiadebrecen@gmail.com

Facebook: Justitia Debrecen/ www.facebook.com/karatedebrecen

Első edzés időpontja 2020. február 4-én kedden

Családokat is várunk!

Bemutató: tornaterem 2020. január 30./csütörtök/ 9.30-10.00


2019 SuliFórum


KÖNYVTÁRI PÁLYÁZAT

Iskolánk a TINTA Könyvkiadó által kiírt Lőrince Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat keretében 28 darab könyvvel bővült.


KRÉTA E- ÜGYINTÉZÉS

2019. március 1-től a Kréta rendszer új felülettel bővül: az e- Ügyintézéssel.

Használatához a KRÉTA felületére való belépés szükséges/ ezt regisztráció után teheti/.

A felületen elektronikus úton intézhetik ügyeiket: beiratkozás általános iskolába, középfokú intézménybe, átiratkozás, kiiratkozás, magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket. Kezelhetik a tanulói mulasztások kérelmeit, igazolásait, felmentéseket, mentességet.

Jelezhetik személyes adatok változását.

Alkalmas üzenetváltásra, kapcsolattartásra.

Bizonyítványmásodlat kérése.

Bérbeadással kapcsolatos kérelem.

Az e- Ügyintézés modul Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalát bemutató videókat tekinthetnek meg az alábbi oldalon, az ügytípusoknak megfelelő bontásban.

 


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről:

 tájékoztató  


         

 

Fax:06-52-449-030

E-mail:

titkarsag@jozsef-debrecen.sulinet.hu

 djozsef_attila@freemail.hu

Intézményvezető:

Barabásné Vályi Valéria Katalin

Intézményvezető- helyettes:

Szecskő-Szetei Ágnes

látogató számláló

 

 

      

          INFORMÁCIÓK