DEBRECENI KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MONOSTORPÁLYI ÚTI TAGINTÉZMÉNYE

 

Iskola elérhetősége:

OM:081031-002

4030 Debrecen Monostorpályi út 63 Telefon:06-52-535-226

INTÉZMÉNYI JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL


Tanévkezdés -  Tankönyvosztás

Tisztelt Szülők!

Tájékozatom Önöket, hogy az első tanítási nap 2020. szeptember 1. 8. órakor kezdődik.

Tanévnyitó ünnepségünket 2020. szeptember 1-én 9 órától tartjuk.

Az ünnepségen csak a tanulók vehetnek részt.

Az első osztályos gyermekekkel a szülők bejöhetnek az iskola udvarára. A szülőknek belépéskor szájmaszkot kell viselniük, valamint be kell tartaniuk a hatályos egészségügyi szabályokat.

Kérünk mindenkit, hogy alkalomhoz illő öltözettel tisztelje meg iskolánkat! A nap további része órarend szerint folytatódik.

A tankönyveket minden tanuló az első tanítási napon veheti át az osztálytermében.


TÁJÉKOZTATÁS

A nyári szünetben irodai ügyelet az alábbi szerdai napokon lesz

9.00- 13.00 között:

 2020. július 08.

 2020. július 23.

 2020. augusztus 05.

 2020. augusztus 24- től minden munkanapon

A javítóvizsgák időpontja 2020. augusztus 24. és 25-én 9.00 óra.


 

Étkezés igénylése a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülők!

 

A DIM tájékoztató levelét találják 2020/2021. tanévre vonatkozóan

az alábbi linken:

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2020-21

A levélben az igénylés menete van leírva.

A nyomtatványok letölthetők a DIM honlapjáról: www.diminfo.hu vagy itt:

Hozzájáruló nyilatkozat

8. sz. melléklet

9.sz.melléklet

Étkezés szervező: Keczánné Mátrai Hedvig

elérhetősége: keczanne.hedvig@diminfo.hu  mobil: 30/462-9594

Tisztelettel: Barabásné Vályi Valéria Katalin

                    intézményvezető


 

Tisztelt Szülők!

2020. május 21-ig megszületett a döntés a leendő első osztályos gyermekek

felvételéről.

Felhívom azon szülők figyelmét, akiknek leendő elsős gyermekük nem nyert felvételt, hogy fellebbezésüket az alábbi nyomtatványon adhatják be. 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a fellebbezést Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató nevére címezzék és azt az iskolánkba juttassák el 2020. május 29-ig.

A kérelem benyújtásának módjai:

 - e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mail címére: 

titkarsag@jozsef-debrecen.sulinet.hu).

 - postai út (az intézmény postacímére (4030 Debrecen, Monostorpályi út 63.), de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

 - személyesen KIZÁRÓLAG az intézménnyel előzetesen egyeztetett időpontban.

 

Tisztelettel: Barabásné Vályi Valéria Katalin intézményvezető

Dokumentum letölthető: nyomtatvány 


Tájékoztatás általános iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletéről

 

 Tisztelt Szülők!

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lakóhelyű általános

 iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletét Debrecen Megyei Jogú Város

 Gyermekvédelmi Intézménye szervezésében 2020. július 1. és 2020. augusztus

 19. között biztosítja a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

 Művészeti Iskolában (4032 Debrecen, Bolyai János u. 29.).

 

 Az ezzel kapcsolatos szervező munkával – gyermekfelügyelet, programok,

 foglalkozások megszervezése – Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi

 Intézményét (a továbbiakban: Intézmény) bízta meg. A nyári szünidei

 gyermekfelügyelet igénybevételéről az Intézmény vezetője indokoltság alapján

 dönt. Az Intézmény a jelentkezéssel kapcsolatos visszajelzést és a nyári

 szünidei napközbeni gyermekfelügyelettel kapcsolatos egyéb tájékoztatást a

 kérelemben megadott e-mail címre, ennek hiányában postai úton küldi meg.

 

 Az étkeztetésről – a tanítási időszakhoz hasonlóan – a DIM gondoskodik, a

 gyermek napi háromszori étkezésben részesül. A nyári szünidei napközbeni

 gyermekfelügyelettel egyidejűleg a szociális étkeztetés nem vehető igénybe.

 

 A kérelem kizárólag a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye

 által biztosított nyári szünidei gyermekfelügyelet ellátására vonatkozik.  A

 kérelmet a mellékletekkel együtt a kitöltést követően, elektronikusan a

 nyarinapkozi.debrecen@gmail.com  email címre kell megküldeni. A tárgy

 mezőben kérjük feltüntetni a gyermek nevét.

 

 Itt letöltheti az igénybevételhez szükséges nyomtatványokat. A „Kérelem”

 nyomtatvány a nyári szünidei felügyelettel kapcsolatos tájékoztatást is

 tartalmazza.

 A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok 2020. május 14-től letölthetők

 lesznek a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye honlapjáról is.  (www.gyervi.hu)

 

Határidő:  2020. év május  22.  

 

A nyári szünetben már nincs lehetőség új jelentkezők fogadására.

Hozzájáruló nyilatkozat

Nyári ügyelet 2020\8. sz.

Nyári ügyelet 2020\kérelem

Nyári ügyelet munkáltatói igazolás

Nyári ügyelet támogató nyilatkozat


Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel az étkezést igénylő óvodás és iskolás gyermekek szülei részére lehetőséget biztosítunk az ebéd egyszer használatos edényben történő elvitelére az alább felsorolt ügyeletes óvodák elkülönített területén (udvar, vagy előtér) hétköznapokon 11 és12 óra között.

A rendelés a saját iskola/óvoda élelmezésszervezőjénél/óvodatitkáránál telefonon történik. Előre maximum egy heti rendelést lehet leadni!

Minden nap 9:30-ig lehet megrendelni, illetve lemondani a következő napi étkezést.

A tanév közben érvényes étkezési térítési díjak, illetve kedvezmények lesznek érvényben.

A térítési díj befizetésére csak bankkártyás fizetési móddal lesz lehetőség a www.diminfo.hu weboldalon található szülői felületen keresztül adott hónap 1-10-ig.

 

 

                                                                      Hajnal János

                                                   Debreceni Intézményműködtető Központ

                                                                        igazgatója

       Tájékoztató


 Kedves Szülők!

 

Az információk átadását lehetővé tevő Kréta informatikai felületen szeretnénk meggyorsítani, ezért kérjük, használja a Kréta Naplót!

Ezt segítjük az alábbi leírással.

   

A Kréta szülői elérhetősége lépésenként:

 

 1. Nyissuk meg az iskolánk honlapját!

 

http://www.djozsefattila.fw.hu/

  

 2. Kattintson a jobb oldalon található Kréta képre!

 

  3.  Kattintson a pirossal bekarikázott „Gondviselői hozzáférés igénylése” szövegre!

 

 4.Töltse ki a megjelenő felületet!

Figyeljen a kis és nagy betűk helyes használatára, és a pontos adatokra! Pipálja ki az adatvédelmi tájékoztatót, és hogy „nem robot”!

 

5. Nyomja meg a „hozzáférés igénylése” gombot!

6. Az intézmény e-mailt kap az Ön igényéről, melyet jóváhagy, ha jók az adatok.

Ekkor Ön kap egy értesítést a saját e-mailjére a belépéshez használatos „Felhasználói névről, és jelszóról”

Azzal lépjen be először!

Ha PLAY áruházból tölti le a programot, a telefonon az alábbi képet kell látnia! Ha másként néz ki, akkor az Önnek szóló üzeneteinket nem kapja meg! Eltér a Kréta ellenőrző és a Kréta napló!!!!

 

Ha akarja, ekkor megváltoztathatja a jelszót, de kérem, jegyezze meg!

Ha elfelejti, az egész folyamatot újra kell kezdeni.

További kérdéseivel forduljon hozzánk!

Kommunikációs email cím, ahová kérdéseikkel fordulhatnak a KRÉTA rendszerbe belépési probléma esetén: djozsef_attila@freemail.hu

Köszönöm együttműködését!

 József Attila Ált. Isk. adminisztráció


Kedves Szülők!

Iskolai pszichológus tájékoztató

email: iskolapszicho.vida@gmail.com


Kedves Szülők!

 

  

Kérem, hogy az intézményen belüli szervezési feladatok elvégzéséig legyenek türelemmel, a digitális oktatás indítását illetően.

Az osztályfőnökök üzenni fognak Önöknek erről KRÉTA üzenőfal/üzenetek az iskola honlapján (djozsefattila.fw.hu) az iskola hivatalos Facebook profilján. (Debreceni József Attila Általános Iskola), valamint az osztályok csoportjaiban. Az iskola épületébe nem lehet bejönni, az ügyintézés szünetel.

Kérjük azokat a szülőket, akik még nem igényeltek KRÉTA gondviselői hozzáférést, melyet az iskola honlápjáról tudnak elérni!

 

 

Megértésüket köszönöm!

 

                                                             Barabásné Vályi Valéria Katalin

                                                                         intézményvezető


KARATE

A debreceni Justitia Fuji- Yama SE kezdő tagfelvételt hirdet!

Kezdő edzés:

Idő: kedd, csütörtök 17.30-18.30

Hely: 4030 Debrecen Monostorpályi út 63 /Debreceni József Attila Általános Iskola

Edző: Ökrösi Attila Sensei 3. Dan

Telefon:+36 20 442 0757

E-mail: justitiadebrecen@gmail.com

Facebook: Justitia Debrecen/ www.facebook.com/karatedebrecen

Első edzés időpontja 2020. február 4-én kedden

Családokat is várunk!

Bemutató: tornaterem 2020. január 30./csütörtök/ 9.30-10.00


2019 SuliFórum


KÖNYVTÁRI PÁLYÁZAT

Iskolánk a TINTA Könyvkiadó által kiírt Lőrince Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat keretében 28 darab könyvvel bővült.


KRÉTA E- ÜGYINTÉZÉS

2019. március 1-től a Kréta rendszer új felülettel bővül: az e- Ügyintézéssel.

Használatához a KRÉTA felületére való belépés szükséges/ ezt regisztráció után teheti/.

A felületen elektronikus úton intézhetik ügyeiket: beiratkozás általános iskolába, középfokú intézménybe, átiratkozás, kiiratkozás, magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket. Kezelhetik a tanulói mulasztások kérelmeit, igazolásait, felmentéseket, mentességet.

Jelezhetik személyes adatok változását.

Alkalmas üzenetváltásra, kapcsolattartásra.

Bizonyítványmásodlat kérése.

Bérbeadással kapcsolatos kérelem.

Az e- Ügyintézés modul Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalát bemutató videókat tekinthetnek meg az alábbi oldalon, az ügytípusoknak megfelelő bontásban.

 


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről:

 tájékoztató  


         

 

Fax:06-52-449-030

E-mail:

titkarsag@jozsef-debrecen.sulinet.hu

Intézményvezető:

Piros Zoltán

Tagintézmény vezető:

Barabásné Vályi Valéria Katalin

látogató számláló

 

 

      

          INFORMÁCIÓK